Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Vpisi

OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA

Redni vpisi v vrtec, osnovno in srednjo šolo za šolsko leto 2024/25 bodo potekali od dne 18. januarja (od 8.00) do dne 10. februarja 2024 (do 20.00 ure). Zakon št. 135 z dne 7. 8. 2012 (7. člen, 28. odstavek) določa, da se vpis učencev v začetne letnike šolanja vseh vrst in stopenj z izjemo vrtcev izvede preko elektronske vloge na spletni strani:

https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni

Do sistema lahko dostopate z digitalno identiteto SPID (Sistem javne digitalne identitete), CIE (Electronic Identity Card) ali IDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

Pri vpisnem postopku boste morali v sistem vstaviti mehanografsko kodo šole, na katero nameravate vpisati lastnega otroka, kode posameznih šol pa so dostopne v spodnji preglednici:

Za izvedbo vpisa potrebujete mehanografsko kodo šole, na katero nameravate vpisati lastnega otroka; kode posameznih šol so dostopne v spodnji preglednici:

ŠOLEMEHANOGRAFSKA KODA
OSNOVNA ŠOLA V DEVINUTSEE819026
OSNOVNA ŠOLA V NABREŽINITSEE819015
OSNOVNA ŠOLA V ŠEMPOLAJUTSEE819037
OSNOVNA ŠOLA V ZGONIKUTSEE819048
PRVOSTOPENJSKA SREDNJA ŠOLA V NABREŽINITSMM819014

Po zaključku postopka šola neposredno prejme vpis, ki ga mora ob zaključku vpisnega roka tudi potrditi.

V primeru, da bi pri spletnem vpisovanju prišlo do zapletov, bo tajništvo večstopenjske šole staršem na razpolago za dodatna pojasnila in informacije. Starši lahko pokličejo na tel. številko 040 200136.

VRTEC

Za vrtce ostaja v veljavi vpisovanje v papirnati obliki.

Starši torej prošnjo za vpis lahko oddate v tajništvo prvostopenjske srednje šole v Nabrežini Kamnolomi št. 16 (tel. 040 200136) od 18. januarja do 10. februarja 2024 med uradnimi urami.

VPISNI OBRAZEC VRTEC 2024 2025

136,50 KB Microsoft Word document

Prošnjo lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov tsic819003@istruzione.it. Pravilno izpolnjenenemu in podpisanemu vpisnemu obrazcu priložite kopijo osebnih dokumentov obeh staršev in otroka. Obrazci so dostopni na na tem spletnem mestu ali v tajništvu šole med uradnimi urami: od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00.