Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Pravilniki

V Zavodskem pravilniku so zbrani organizacijski predpisi, ki opredeljujejo način izvajanja postopkov in pravila delovanja ter upravljanja šole. Pravilnik predstavlja glavno vodilo za vse udeležence v procesu vzgoje in izobraževanja: učence, starše in delavce šole. Dokument odobri zavodski svet, udeleženci pa se seznanijo z njegovimi določili in delujejo v skladu z njihovo vsebino.

Veljavni pravilnik vsebuje določila in ureja postopke ter ukrepe, ki omogočajo:

Zavodski pravilnik obravnava, opredeljuje in ureja naslednja področja: 

Zavodski pravilnik ureja tudi naslednja področja:

Pravila šolskega reda v skladu z določili Statuta dijakinj in dijakov – OPR št. 249/1998

Pravilnik jamstvenega organa

Pravilnik o poučnih izletih in ekskurzijah ter drugih izvenšolskih dejavnostih