Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Učbeniki

Osnovna šola

Nabava šolskih učbenikov je za osnovnošolce v pristojnosti Občine, Ministrstvo RS za izobraževanje znanost in šport pa krije stroške za slovenske šolske učbenike. Učenci dobijo VSE UČBENIKE BREZPLAČNO na šoli ob začetku šolskega leta.

Prvostopenjska srednja šola

Učbeniki, ki so v spodnjem seznamu označeni z * se lahko na začetku šolskega leta nabavijo na šoli po 30% ceni (na osnovi DZ 1/2004).

Učbeniki, ki so v spodnjem seznamu označeni z ** se ravno tako lahko na začetku šolskega leta nabavijo na šoli po 30% ceni (na osnovi DZ 1/2004) – sicer izključno po predhodni telefonski uskladitvi s tajništvom šole (040 200321).

Vse ostale učbenike starši nabavite avtonomno.

Učbeniki za 1. razred prvostopenjske srednje šole

Ucbeniki 1 razred

953,98 KB Portable Document Format

Učbeniki za 2. razred prvostopenjske srednje šole

Ucbeniki 2 razred

727,02 KB Portable Document Format

Učbeniki za 3. razred prvostopenjske srednje šole

Ucbeniki 3 razred

865,97 KB Portable Document Format