Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Osnovna šola Lojze Kokoravec Gorazd – 1. maj 1945 v Zgoniku

Kje smo

Zgonik št. 48

Tel. 040 229185

 

Organizacijski model – Celodnevni pouk

Celodnevni pouk nudi tako organizacijsko kot vsebinsko večje možnosti, z daljšim šolskim urnikom lahko posamezni predmeti razpolagajo z večjim številom ur, večja pozornost pa je tudi lahko namenjena razvoju prečnih kompetenc.

 

Urnik

Predmetnik je razporejen na 5-dnevni delovni teden: od ponedeljka do petka od 7.55 do 15.55.

Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo.

 

Šolsko poslopje

Osnovna šola razpolaga  lepo urejenim in svetlimi učilnicami ter jedilnico. V neposredni bližini šole je občinska telovadnica, v kateri poteka pouk športne vzgoje.

 

Zunanje igralne površine

Šola je obdana z zeleno površino deloma poraščeno z drevesi ter lepo urejenim in ograjenim dvoriščem, kjer lahko učenci preživljajo čas v igri in odmore. Iz šolskega dvorišča imajo tudi neposreden dostop na bližnj občinski park, ki je na novo opremljen z igrali primernimi za otroke različnih starosti.