Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Šola

Večstopenjska šola Nabrežina

Večstopenjska šola Nabrežina je nastala v š. l. 2012-13 kot sad združitve Didaktičnega ravnateljstva v Nabrežini za osnovne šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom in Nižje srednje šole Iga Grudna s slovenskim učnim jezikom.

Trenutno obsega štiri otroške vrtce (v Gabrovcu, Nabrežini, Mavhinjah in Devinu), štiri osnovne šole (v Zgoniku, Šempolaju, Nabrežini in Devinu) in prvostopenjsko srednjo šolo Iga Grudna v Nabrežini. Teritorialno zaobjema dve občini: zgoniško in devinsko-nabrežinsko. Osnovni šoli v Zgoniku in Šempolaju sta celodnevni. Na vseh osnovnih šolah so aktivna združenja staršev.