Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Stiki z javnostjo

Na šoli deluje v okviru tajništva tudi služba za odnose z javnostjo.  Njene temeljne funkcije so zasnova, razvoj in uresničenje uspešnih oblik komuniciranja z uporabniki.

Transparentno  komuniciranje je usmerjeno k dostopnosti do informacij,  spodbujanju sodelovanja in vrednotenju kakovosti ponujenih storitev. Odzivanje na povratne informacije uporabnikov se nadgrajuje z izboljševalnimi ukrepi na področju komuniciranja in pretoka informacij.

Odnosi z javnostmi so prepoznavna vez v stikih z okoljem, ki je vsakomur dosegljiva in omogoča uresničevanje pravice do informiranosti.

Pravna podlaga: Zakon št. 150/2000

SEDEŽ UPRAVE 

Nabrežina Kamnolomi 16

Telefonska številka: 040 200136 

E-mail: tsic819003@istruzione.it

PEC: tsic819003@pec.istruzione.it

TAJNIŠTVO

Tajništvo je dosegljvo na telefonsko številko 040 200136 od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00. Izven urnika samo po dogovoru.