Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Šolska orientacija

Na šoli namenjamo veliko pozornosti vpisu učencev v višje srednje šole. V ta namen izvajamo različne dejavnosti v sklopu celotne triade šolanja predvsem pa za učence v 3. razredu.  Šolsko in poklicno usmerjanje povezuje vse udeležence učnega in vzgojnega procesa (učence, učitelje, starše) v vzajemnem delovanju za dosego skupnega cilja. Za ustrezno usmeritev dobijo učenci čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole 2. stopnje in na poklicne zavode, ki jih v spremstvu profesorjev tudi obiščejo. Pri izbiri pa je pomembno upoštevati predvsem: interese, sposobnosti, osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Na podlagi teh ugotovitev za vsakega učenca oblikujemo nasvet, ki ga posredujemo staršem.

V nadaljevanju je objavljen izbor naslovov in spletnih povezav, ki omogočajo uporabnikom dostop do spletnih informacijskih virov in nudijo bodočim višješolcem ustrezne informacije.

IO SCELGO, IO STUDIO: Uradni spletni portal, ki ga Ministrstvo za šolstvo namenja šolski in poklicni orientaciji, nudi uporabnikom vse osnovne informacije s tega področja.

Deželni spletni portal, ki nudi dijakom vse informacije o študijskih  smereh in izobraževalnih možnostih v Deželi, je dostopen na naslednjem naslovu:

SPOZNAVANJE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA PO PRVOSTOPENJSKI SREDNJI ŠOLI

VIŠJE ŠOLE S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM

ŠOLASMERI
DRŽAVNI ZNANSTVENI LICEJ “FRANCE PREŠEREN” TRSTKlasični licej
Jezikovni licej
Znanstveni licej
Znanstveni licej-Uporabne vede
DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD “J. STEFAN”TRSTElektronska smer
Biološka smer
Mehanska smer
DRŽAVNI LICEJ “A. M. SLOMSEK” TRSTHumanistična smer
Družbeno-ekonomska smer
DRŽAVNI TEHNIŠKI ZAVOD “ŽIGA ZOIS” TRSTEkonomsko področje: Uprava, finance in marketing
Tehnološko področje: Gradbeništvo, okolje in prostor
DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD GORICAKlasični licej “P. Trubar”
Licej “S. Gregorčič” Humanistična smer / Družboslovna smer
Znanstveno – tehnološka smer
DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD GORICAPoklicni zavod za trgovske dejavnosti “Ivan Cankar”
Tehniški zavod – Smer uprava, finance in marketing “Ž. Zois”
Tehniški zavod – Smer informatika “Jurij Vega”