Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Osnovna šola Josipa Jurčiča v Devinu

Kje smo

Devin št. 77/C

Tel. 040 208164

 

Organizacijski model – Podaljšan tedenski urnik

Pri podaljšanem tedenskem urniku so oblikovani moduli zastavljeni tako, da se obvezen program dopolnjuje z izbirnim. Podaljšan urnik z obsežnejšim programom smiselno dopolnjuje in bogati šolsko ponudbo. Predmetno in medpredmetno organizirane dejavnosti nudijo učencem odlično učno priložnost za širjenje in poglabljanje znanja, za osebnostno rast in razvoj.

 

Urnik

Pretežno dopoldanski urnik se dopolnjuje z enkrat tedenskim obveznim popoldanskim podaljškom, ostali podaljški so neobvezni, dva od teh upravlja šola, ostala dva pa v sodelovanju s šolo upravlja Združenje staršev. Vključno z izbirnim programom se pouk in dodatne dejavnosti izvajajo vsak dan od 8.00 do 15.30.

Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo.

 

Šolsko poslopje

V isti šolski stavbi delujeta osnovni šoli s slovenskim in z italijanskim učnim jezikom. Osnovna šola razpolaga s prostornimi in svetlimi učilnicami z jedilnico. Znotraj šolske stavbe je prostorna telovadnica, v kateri poteka pouk športne vzgoje.

 

Zunanje igralne površine

Šola je obdana z obsežnim, lepo urejenim in ograjenim dvoriščem, kjer lahko učenci preživljajo čas v igri in odmore. Znotraj šolskega dvorišča je tudi športno igrišče, na katerem se lahko v vsakem letnem času izvajajo gibalne dejavnosti.