Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Prvostopenjska srednja šola Iga Grudna

Prvostopenjska srednja šola sodi po otroškem vrtcu in osnovni šoli v zaključno vzgojnoizobraževalno obdobje prvega ciklusa šolanja. Triletno srednješolsko šolanje prve stopnje je ključnega pomena za pridobivanje znanj, za osebnostni razvoj učencev in oblikovanje zavesti o lastni identiteti ter postopno pridobivanje kompetenc za nadaljevanje šolanja in vseživljenjsko učenje (Državne smernice za Kurikulum 2012). 

 

Kje smo

Nabrežina Kamnolomi št. 16

Tel. 040 200136

 

Tedenski urnik

Predmetnik šolskih dejavnosti je razporejen na 5-dnevni delovni teden: od ponedeljka do petka od 7.45 do 14.12.

 

Šolsko poslopje

V isti šolski stavbi delujeta osnovna in prvostopenjska srednja šola. Srednja šola razpolaga s prostornimi in svetlimi učilnicami, z risalnico ter povsem prenovljenim in opremljenim multimedijskim laboratorijem. V neposredni bližini šole je občinska telovadnica, v kateri poteka pouk športne vzgoje.

 

Zunanje igralne površine

Šola je obdana z obsežnim ograjenim dvoriščem s krasnim razgledom na morje, kjer lahko učenci preživljajo odmore in čas v igri ter izvajajo gibalne dejavnosti.