Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Šolski koledar

Deželna uprava na osnovi ministrske odredbe vsako leto določi deželni šolski koledar za šole na lastnem območju. Na podlagi šolske avtonomije vsaka šola lahko koledar v manjši meri prilagodi lastnim potrebam, obsegati pa mora praviloma vsaj 200 šolskih dni. Pouk se začne med 10. in 15. septembrom in zaključi pred 15. junijem.

Šolsko leto 2023- 24

Začetek pouka: vrtci, osnovne in srednja šola: 11. septembra 2023.

Pouka prosti dnevi:

  • 1. novembra – Državni praznik
  • 2. novembra – Pouka prosto po sklepu zavodskega sveta
  • 3. novembra – Pouka prosto po sklepu zavodskega sveta
  • 8. decembra – Državni praznik
  • od 25. decembra 2023 do 6. januarja 2024 – Božične počitnice
  • 12., 13., 14. februarja – Pouka prosto po sklepu deželne uprave
  • od 28. marca do 2. aprila (vključno) – Velikonočne počitnice
  • 25. aprila – Državni praznik
  • 1. maja – Državni praznik

Zaključek pouka: za osnovne in srednjo šolo 7. junija, za vrtce 28. junija.