Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Osnovna šola Virgila Ščeka v Nabrežini

Kje smo

Nabrežina Kamnolomi št. 16

Tel. 040 200136

 

Organizacijski model – Podaljšan tedenski urnik

Pri podaljšanem tedenskem urniku so oblikovani moduli zastavljeni tako, da so nekateri v programu obvezni, drugi pa izbirni. Poleg tega ima šola možnost samostojno oblikovati module, da svojo ponudbo obarva bolj specifično. Izbrani moduli so osnova, na kateri šola premisli, načrtuje in izvede svoj vzgojno izobraževali program.

Podaljšan urnik z obsežnejšim programom smiselno dopolnjuje in bogati šolsko ponudbo. Predmetno in medpredmetno organizirane dejavnosti nudijo učencem odlično učno priložnost za širjenje in poglabljanje znanja, za osebnostno rast in razvoj.

 

Urnik

Za vse razrede je uveden obvezen tedenski program, ki se dopolnjuje z neobveznim. Obvezen podaljšek pouka imajo učenci enkrat tedensko, ostali podaljški sodijo k izbirnemu programu. Delež neobveznih popoldanskih dejavnosti se izvaja v tesnem sodelovanju z Združenjem staršev.

Vključno z neobveznim programom se pouk se izvaja od vsak dan od 7.45 do 16.00, ob petkih pa se zaključi ob 13.00.

Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo.

 

Šolsko poslopje

V isti šolski stavbi delujeta osnovna in prvostopenjska srednja šola. Osnovna šola razpolaga s prostornimi in svetlimi učilnicami, z risalnico ter povsem prenovljenim in opremljenim multimedijskim laboratorijem. V šolski zgradbi je na novo urejena lična jedilnica. V neposredni bližini šole je občinska telovadnica, v kateri poteka pouk športne vzgoje.

 

Zunanje igralne površine

Šola je obdana z obsežnim dvoriščem s krasnim razgledom na morje, kjer lahko učenci preživljajo čas v igri in odmore.

Izjemne naravne danosti omogočajo, da lahko šola deluje povsem vpeta v naravno okolje, v katerem je urejena tudi učilnica na prostem. Učencem je dana odlična priložnost za izkustveno učenje v neposrednem stiku z naravo, učitelji pa v svoj program lahko vključujejo izvajanje gozdne pedagogike in pedagoškega dela v gozdu.